Romantiek en liefdesbeeld man en vrouw

18/02/19 20:18
Dag Noxa, ik zag net de film 'Blue Valentine'.

Op een bepaald moment zegt het mannelijk hoofdpersonage het volgende:

“I feel like men are more romantic than women. When we get married we marry, like, one girl, 'cause we're resistant the whole way until we meet one girl and we think I'd be an idiot if I didn't marry this girl she's so great. But it seems like girls get to a place where they just kinda pick the best option... 'Oh he's got a good job.' I mean they spend their whole life looking for Prince Charming and then they marry the guy who's got a good job and is gonna stick around.”

Te zien:


Het deel van de job wordt m.i. wat te veel benadrukt, maar ik vind het ergens wel interessant.

Dus de stelling:

Kunnen mannen als 'romantischer' worden beschouwd omdat zij (al dan niet) enkel en alleen willen settelen wanneer hun hart niet anders toelaten i.t.t. vrouwen die (al dan niet) eerder op een bepaalde leeftijd een beste keuze maken?

Nogal een contentieuze stelling maar ik vond het een interessante opmerking in de film.

Benieuwd wat anderen er van denken?
18/02/19 20:21
Nee.

Voor de rest wel ne schone film.
18/02/19 21:26
Ik weeg in se wel vaak bepaalde opties af ja, van "hoe gaat die om met ruzies" alsook "Voor welke reden zou die persoon een relatie stopzetten", en andere dingetjes. Of hoe impulsief iemand is. Hoe rap iemand verliefd wordt of wispelturig is.. Met natuurlijk dan soortvan af te wegen of er een langdurige relatie inzit. (maar ge wel natuurlijk nooit echt weet hoe een relatie gaat lopen!)

En die uitspraak in die film deed me aan zulk een dingen denken. Dat volgens dat personage mannen settlen met iemand die speciaal aanvoelt en ze ervoor gaan en het niet perse lang of heel lang moet duren omdat ze gewoon de tijd met die persoon willen aangrijpen als ze de kans krijgen. En dat vond ik ook wel een interessant gegeven. Geen flauw benul of dit wel zo het geval is. :)
18/02/19 21:54
De premisse dat alle mannen en vrouwen om exact dezelfde reden trouwen is al compleet van de pot gerukt. Maar bon.
18/02/19 22:39
Ik denk dat er zeker zo wel vrouwen zijn, die trouwen voor het geld of materiele dingen... Maar zo zijn er even goed mannen die dat doen.
Iedereen heeft iets anders nodig in een relatie, en op dat vlak... Whatever floats your boat, serieus. Als ge het zelf maar weet en de andere persoon in de relatie dat ook wilt is dat allemaal goed.
19/02/19 19:01
Het is uiteraard geen stelling die erop gericht is om volledig en allesomvattend correct te zijn, enkel om het onderliggende thema bloot te leggen :) .

Je zal ongetwijfeld vanuit sociologisch oogpunt bepaalde, opvallende gelijkenissen ontdekken bij mannen en vrouwen binnen een zelfde cultuur. Zoiets betekent natuurlijk niet dat die vaststellingen toepasbaar zijn op iedereen. Maar zoiets ter sprake brengen lijkt vaak op kritiek te botsen, alsof je veralgemeningen wil versterken, wat voor mij naast de kwestie is.
20/02/19 08:22
Ik kon echt niet minder akkoord zijn met uw stelling, die dateert nog uit de jaren stillekes denk ik.

Is ook gebaseerd op het aloude foute gedacht dat vrouwen 'biologisch' eerder op zoek zouden gaan naar de beste partner die voor hun kinderen kan zorgen etc. terwijl mannen hun zaad zoveel mogelijk willen verspreiden. Zo'n dingen zijn nooit wetenschappelijk bewezen en komen vooral voort uit onze patriarchale erfenis.

Het enige wat 'biologisch' is, is dat een eicel en een zaadcel samen soms een kindje kunnen maken.

Al de andere conclusies of denkbeelden zijn louter maatschappelijk/sociologisch en zijn dus mijns inziens van de pot gerukt. Laat mensen eens gewoon zijn wie ze zijn, mannen en vrouwen, zonder daar constant 'patronen' in te willen zoeken. Let the chaos reign!
20/02/19 10:03
quote door

Je zal ongetwijfeld vanuit sociologisch oogpunt bepaalde, opvallende gelijkenissen ontdekken bij mannen en vrouwen binnen een zelfde cultuur.


Gelijkenissen die van toepassing zijn op mannen als vrouwen.
Verwissel in uw beginpost maar eens de sekses. Inhoudelijk blijft het dan even waar als fout, zoals veralgemeningen nu eenmaal werken.
20/02/19 18:36
quote door

Het is uiteraard geen stelling die erop gericht is om volledig en allesomvattend correct te zijn, enkel om het onderliggende thema bloot te leggen :) .

Je zal ongetwijfeld vanuit sociologisch oogpunt bepaalde, opvallende gelijkenissen ontdekken bij mannen en vrouwen binnen een zelfde cultuur. Zoiets betekent natuurlijk niet dat die vaststellingen toepasbaar zijn op iedereen. Maar zoiets ter sprake brengen lijkt vaak op kritiek te botsen, alsof je veralgemeningen wil versterken, wat voor mij naast de kwestie is.


Wat is de kwestie dan? :s
20/02/19 20:59
quote door

Al de andere conclusies of denkbeelden zijn louter maatschappelijk/sociologisch en zijn dus mijns inziens van de pot gerukt. Laat mensen eens gewoon zijn wie ze zijn, mannen en vrouwen, zonder daar constant 'patronen' in te willen zoeken. Let the chaos reign!


Waarom zijn sociologische conclusies van de pot gerukt? Zijn ze anno 2019 niet veel relevanter dan biologische conclusies? Relaties lijken mijn tout court veeleer een sociologische dan biologische kwestie.

Het is overigens ook niet mijn stelling, ik was enkel benieuwd naar meningen en standpunten :) . Het is ook zeker geen debat waarin ik een bepaald standpunt zou verdedigen....

Ik denk dat je doorheen de geschiedenis bepaalde constantes kan waarnemen op dit vlak. Natuurlijk zijn die nooit universeel toepasbaar. Ik vind het enkel opmerkelijk dat het blijkbaar not done is om zoiets te proberen in het heden.
20/02/19 21:25
Ligt ni aan u, da's gewoon typisch noxa ze
21/02/19 14:45
Mannen zijn relationeel naïever en onderdaniger. "Romantischer" dus, als heel zwaar eufemisme. De vrouw is dominant in de partnerkeuze.

Voor knappe mannen als Ryan Gosling is dat dan weer niet echt van tel.
21/02/19 16:43
quote door

Waarom zijn sociologische conclusies van de pot gerukt? Zijn ze anno 2019 niet veel relevanter dan biologische conclusies? Relaties lijken mijn tout court veeleer een sociologische dan biologische kwestie.

Het is overigens ook niet mijn stelling, ik was enkel benieuwd naar meningen en standpunten :) . Het is ook zeker geen debat waarin ik een bepaald standpunt zou verdedigen....

Ik denk dat je doorheen de geschiedenis bepaalde constantes kan waarnemen op dit vlak. Natuurlijk zijn die nooit universeel toepasbaar. Ik vind het enkel opmerkelijk dat het blijkbaar not done is om zoiets te proberen in het heden.


Sociologische conclusies zijn van de pot gerukt omdat het gros van de geschiedenis gedomineerd werd door mannelijke relaas en bronnen etc. Het beeld dat wordt opgehangen van de vrouw in eender welke eeuw of tijdperk is dus voor 99% enkel omschreven vanuit het referentiekader van een man en dus moeilijk objectief te noemen.

Anno 2019 lijken mij die dus net zo irrelevant dan 'biologische' conclusies, buiten dan dat biologische conclusies toch nog enige zin van objectiviteit hebben. Als vrijwel iedereen in de maatschappij mensen ziet/voelt (voor de blinden dan) met een piemelke, mensen met een vagina en mensen met iets dertussen in, is het vrij logisch dat er een consensus volgt waarbij die groepen benoemd worden. Dat is vrij objectief (imo, pure objectiviteit bestaat natuurlijk niet).

Als 'vrijwel iedereen in de geschiedenis' (quod non want vnl. mannen) een bepaald gedrag of iets dergelijks benoemd als 'vrouwelijk', heeft dat (imo) weinig objectieve waarde want de toeschrijving van die gedraging aan een biologisch kenmerk is nooit op wetenschappelijke wijze vastgesteld. Komt natuurlijk ook weer terug op een nature-nurture discussie enzo.

Ik geef ook gewoon mijn mening en dat is misschien af en toe wat bot maarja, da hebt ge wel eens op internet zeker

Ik kan me ook niet inbeelden waarom ge in geusnaam nog zou willen proberen om 'universeel toepasbare constantes' te definiëren. Moest ge nog niet doorhebben waarom, herlees mijn stuk hierboven gewoon eh. Desalniettemin moogt ge da gerust proberen (vive la liberté)- als dat effectief is wat ge wilt doen- maar dan mag ik toch ook argumenten geven waarom ik het een bullshit idee vind?

'k dacht stiekem da heel de discussie daarop gericht was en niet noodzakelijk op het vinden van 'enige constantes', my bad en mijn excuses voor het willen bijdragen van argumenten dan enzo ;) ..
21/02/19 17:26
Nu, ik weet niet of het aan mij ligt maar als ge bij iedere bedenking gaat staan zwieren met: HET IS BULLSHIT DOE NIET AAN VERALGEMENINGEN, dan is er precies ook weinig ruimte tot nadenken en speculeren, neen?
21/02/19 18:08
quote door

Nu, ik weet niet of het aan mij ligt maar als ge bij iedere bedenking gaat staan zwieren met: HET IS BULLSHIT DOE NIET AAN VERALGEMENINGEN, dan is er precies ook weinig ruimte tot nadenken en speculeren, neen?


Buiten dan dat ik zeg het is bullshit WANT en da ge dus altijd vrij zijt om dat te weerleggen en mij proberen te overtuigen dat het geen bullshit zou zijn?
22/02/19 16:04
quote door


Sociologische conclusies zijn van de pot gerukt omdat het gros van de geschiedenis gedomineerd werd door mannelijke relaas en bronnen etc. Het beeld dat wordt opgehangen van de vrouw in eender welke eeuw of tijdperk is dus voor 99% enkel omschreven vanuit het referentiekader van een man en dus moeilijk objectief te noemen.

(...)

Ik kan me ook niet inbeelden waarom ge in geusnaam nog zou willen proberen om 'universeel toepasbare constantes' te definiëren. Moest ge nog niet doorhebben waarom, herlees mijn stuk hierboven gewoon eh.


Oké dat eerste vind ik een valabel punt van kritiek. Het is ongetwijfeld zo dat tot voor kort de meeste publicaties hieromtrent zuiver mannelijk waren en dat je je bijgevolg vragen kan stellen hierbij. Anderzijds is de menswetenschappen als richting en faculteit nu eerder gedomineerd (of toch in groeiende mate) door vrouwen en wil ik daaraan zelf ook niet een achteruitgang in objectiviteit koppelen. Met andere woorden, impliceert een disproportioneel aandeel in een bepaald geslacht van de onderzoekers automatisch een gebrek aan waarde van het onderzoek? Lijkt me op zijn minst te nuanceren.

Wat betreft het tweede deel wil ik toch duidelijk maken dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen 'universeel toepasbare constantes' (vanzelfsprekend een contradictie in terminis binnen sociologische toepassingen) en 'sociologisch waarneembare constantes'. Ik zal het laatste misschien beter verwoorden als 'waarneembare trends', of 'gedragingen waarneembaar binnen een aanzienlijk aandeel van een welbepaalde populatie'. Die populatie zijnde in dit geval adolescenten in het Westen.

Betwist je dat zulke gedragingen (waarneembaar binnen een aanzienlijk aandeel...) te bepalen zijn? Of dat de film een compleet foute gedraging aanwijst eerder?
22/02/19 16:53
quote door

Nu, ik weet niet of het aan mij ligt maar als ge bij iedere bedenking gaat staan zwieren met: HET IS BULLSHIT DOE NIET AAN VERALGEMENINGEN, dan is er precies ook weinig ruimte tot nadenken en speculeren, neen?


Gij kunt ni nadenken of speculeren zonder te veralgemenen?
22/02/19 23:33
quote doorGij kunt ni nadenken of speculeren zonder te veralgemenen?


Marry me

Maar dan ni echt

Ook ni in vegas

Tenzij ergens in west-vlaanderen en daarna ladderzat in 't café onder de kerktoren slaande collère ruzie wegen scheiden.

Over wat gaat deze topic?
23/02/19 13:28
quote door

Ik kon echt niet minder akkoord zijn met uw stelling, die dateert nog uit de jaren stillekes denk ik.

Is ook gebaseerd op het aloude foute gedacht dat vrouwen 'biologisch' eerder op zoek zouden gaan naar de beste partner die voor hun kinderen kan zorgen etc. terwijl mannen hun zaad zoveel mogelijk willen verspreiden. Zo'n dingen zijn nooit wetenschappelijk bewezen en komen vooral voort uit onze patriarchale erfenis.

Het enige wat 'biologisch' is, is dat een eicel en een zaadcel samen soms een kindje kunnen maken.

Al de andere conclusies of denkbeelden zijn louter maatschappelijk/sociologisch en zijn dus mijns inziens van de pot gerukt. Laat mensen eens gewoon zijn wie ze zijn, mannen en vrouwen, zonder daar constant 'patronen' in te willen zoeken. Let the chaos reign!


Zijt gij bioloog?
23/02/19 13:52
quote doorMarry me

Maar dan ni echt

Ook ni in vegas

Tenzij ergens in west-vlaanderen en daarna ladderzat in 't café onder de kerktoren slaande collère ruzie wegen scheiden.

Over wat gaat deze topic?Tis alsof ge mij al heel lang kent. Welke kerktoren tho