Spel 19 - Weerpokémon


Levende spelers:
Bartata - Blizzerd (B)
Charnemder - Nem
DDrowzee - Dagdromen
Ekanseyedboy snakeeyedboy
Romastar - Romaric
Tabooto - Taboo

Dode burgers:
Dittopulso - Depulso
Porypsigon - Ypsilon
Shypno - Scheepswrak
Sperrow - erroarist
Wigglysoff - SoulOnFire

Dode wolven:
Ballebusaur - Ballegerard
Posiwrath - Positivisme
Roblithe - RobinTheHood


Functies en rollen


4 Dag 1
6 Nacht 1
12 Dag 2
14 Nacht 2
20 Dag 3
22 Nacht 3
26 Dag 4
27 Nacht 4
28 Dag 5
29 Nacht 5
32 Dag 6
33 Verdeling


Winnaars: Ballegerard, Nem, Romaric en Dagdromen
23/04/19 19:19
Welkom bij ronde 19!


Algemene info

Iedereen kiest een pokemonnaam. Omdat we allemaal oldskool zijn, tellen alleen de eerste 151 Pokemon mee. Woordspelingen zijn toegelaten en worden zelfs aangemoedigd (ik kies jou, Ballebusaur!). Uiteraard is all time favourite Freakachu reeds voorbehouden aan de GM. Een korte beschrijving van uw Pokemon mag altijd.

Er is een optionele handleiding voor beginnende spelers -link- en een verplicht te volgen pledge -link- over hoe iedereen zich hoort te gedragen in dit spel. Kort gezegd, het gaat er wel eens hard aan toe, maar behandel iedereen met respect.

Deadlines worden gezet rond periodes waarin ik zeker online ben zodat alle last minute vragen beantwoord kunnen worden. Dit gaat niet altijd op hetzelfde moment zijn, sommige momenten gaan u goed uitkomen, anderen iets minder goed. Er zal altijd genoeg tijd voorzien worden om uw instructies/lynchstem door te sturen.

Het spel zal starten wanneer ~15 mensen ingeschreven zijn.


Spelverloop:

D1: Introductie
N1: Geen wolfkill, geen eenmalige acties
D2: Burgemeesterverkiezing
N2: Jachtseizoen opent, geen artefact stelen mogelijk
D3: Lynch met absolute meerderheid
N3: Meer doden (of net niet!)
Vanaf dan normaal spel


Dan nog enkele belangrijke regels:
- Dit spel is gebaseerd op liegen en bedriegen, het is daarom verboden screenshots te gebruiken of gesprekken letterlijk te citeren. Dit geldt niet alleen voor een noxa PM, maar eveneens Telegram, Whatsapp, postduif, etc.
- Vertel niets over het spel aan mensen buiten het spel.
- Een minimum aan forumactiviteit is vereist van iedereen, na een waarschuwing volgt er een sanctie die uw stem ongeldig maakt tot ik terug genoeg activiteit van u zie. Je hoeft niet op alles te reageren, maar 1 post (met inhoud) per deadline zou toch moeten lukken. Ik hou geen rekening met communicatie via andere kanalen, je wordt afgerekend op uw forumactiviteit.
- Ik ga zo goed mogelijk proberen te helpen met vragen, uiteraard kan ik niet op alles antwoorden als dat iemand anders gaat verraden. Ik zal ook geen speltactiek aan- of afraden, al kan ik bij een nieuwe speler als eens een hint laten vallen als ik dat nodig acht.
- Ik kan ook al eens een fout maken, dan probeer ik dat zo eerlijk mogelijk op te lossen. Dank voor uw begrip.
- Als je een deadline niet kan halen of met vakantie gaat, laat iets weten en dan zoeken we een oplossing.
- Als je fractie is uitgeschakeld, mag je het spel niet meer beïnvloeden.In-game regels die mogelijk verschillend van het vorige spel:
- Het is ofwel een kill, ofwel een functie. Een wolf die toch een functie doorstuurt, zal geen kill kunnen doen (ook al stuurde de opperwolf wel een kill door). Een kill gebeurt op alle mensen die die nacht in het huis verblijven.
- Tags zijn deels veranderd. Daarbovenop: Een kill wordt gezien als “Negatief-Verblijf”, iemand die niets doet is “Neutraal-Thuis”, het Artefact zoeken is “Neutraal-Bezoek” en het Artefact proberen te stelen is “Negatief-Bezoek”. Barricaderen is Positief-Thuis.
- Een hoop functies en rollen, vooral de Necromancer is uw volledige aandacht waard.
- Verrassingen
- Iedereen heeft een basisfunctie en een eenmalige functie. De eenmalige functie mag pas vanaf N2 gebruikt worden. De eenmalige functie is eenmalig te gebruiken, ongeacht of deze werkte of niet.Dagelijkse stemming
- Er wordt gestemd op het forum met “official vote: x”. Deze vorm is verplicht te gebruiken, anders telt de stem niet. Deze stem is definitief en kan niet meer gewijzigd worden. Men mag enkel stemmen op een nog levende medespeler. Ik zal een opmerking over een ongeldige stem maken als ik het tijdig zie, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de speler.
- Als de deadline 03u00 is, zal de laatste geldige stem op 2u59 forumtijd zijn.
- Bij geen of een ongeldige stem, zal ik de stem in het geheim veranderen naar wat ik de slechtste optie voor die speler acht. Daarbovenop krijgt die speler permanent een extra tegenstem. Dit cumuleert bij volgende overtredingen.

Nachtelijke opties, er mag er maar 1 gekozen worden.
- Basisfunctie
- Eenmalige functie indien nog niet gebruikt, niet mogelijk in N1
- Artefact stelen bij 1 persoon, niet mogelijk in N2
- Artefact zoeken bij 2 personen.
- Barricaderen tegen alle acties met tags bezoek of verblijf, kan slechts om de 2 nachten en een mislukte wolfkill vernietigt de barricade permanent.
- Kill uitvoeren, dit moet in feite niet expliciet bevestigd worden, maar dit vervalt als een andere optie gekozen wordt.

Nachtelijke instructies worden via PM naar mij gestuurd voor de deadline. Deze mogen gewijzigd worden zolang de deadline niet verstreken is, ik behoud mij wel het recht om spelers van deze regel uit te sluiten als het de spuigaten uitloopt. De laatste geldige instructie zal uiteindelijk gebruikt worden. Met opnieuw de bedenking dat ik u zal verbeteren als er iets fout zit, maar dat ge een minuut voor de deadline geen tijdige feedback zult krijgen.


Burgemeester en artefact.
- De eerste stemming is voor de burgemeester te kiezen. De enige invloed van de burgemeester is de beslissende stem bij een gelijkspel.
- Deze beslissende stem zal vrij zijn van manipulaties. Wanneer een van de mensen met gelijke score reeds de official vote van de burgemeester had, zal deze automatisch gekozen worden. Wanneer de stem van de burgemeester op een derde partij was, zal de burgemeester zo snel mogelijk de beslissing aan de GM melden, zonder verder overleg met de medespelers.
- Na elke stemming moet het artefact meteen worden doorgegeven of vernietigd via een bericht aan de GM. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, zonder verder overleg met je medespelers.
- Fout doorgeven van een artefact of treuzelen met doorgeven, zal resulteren in de vernietiging van het artefact.
- Wanneer de burgemeester sterft, moet hij een naam doorgeven als opvolger. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, zonder verder overleg met je medespelers.Actieve functies voor burgers:

Auraziener
Basisfunctie - De auraziener kan elke nacht de passieve rol(len) van iemand bekijken.
Neutraal - Thuis
Eenmalige functie - De auraziener kan eenmaal in het spel bekijken hoeveel mensen de passieve “zombie” hebben.
Neutraal - Thuis

Beschermengel
Basisfunctie - De beschermengel kan elke nacht 2 andere personen beschermen van 1 negatieve actie (inclusief de kill) elk. De bescherming geldt voor de eerste uitgevoerde negatieve actie.
Positief - Thuis
Eenmalige functie - De beschermengel kan 1 andere speler volledig beschermen van alle negatieve acties die nacht.
Positief - Thuis

Cipier
Basisfunctie - De cipier kan elke nacht iemand opsluiten in de cel. Daar is deze persoon veilig voor alles van buitenaf, maar hij kan zelf ook zijn krachten niet gebruiken. De opgesloten persoon krijgt hier een melding van.
Negatief - Bezoek
Eenmalige functie - De cipier kan iemand permanent opsluiten waardoor deze persoon hierboven op ook zijn stemrecht verliest. Dit blijft gelden tot de cipier iemand anders opsluit of de cipier sterft. Van de permanente opsluiting wordt melding gemaakt in de tekst, maar de identiteit van de cipier wordt niet vrijgegeven.
Negatief - Bezoek

Dwalende Verleider
Basisfunctie - De dwalende verleider gaat ’s nachts iemand verleiden en voegt die persoon zijn stem toe aan die van zichzelf. Na de nacht krijgt hij bericht of deze persoon thuis is gebleven of niet.
Negatief - Verblijf
Eenmalige functie - De dwalende verleider kan eenmalig iemand verliefd maken, die persoon pleegt dan zelfmoord als de dwalende verleider sterft.
Negatief - Verblijf

Gedachtenlezer
Basisfunctie - De gedachtenlezer mag elke nacht iemand aanduiden en ontvangt de PM’s die deze persoon zou ontvangen.
Neutraal - Thuis
Eenmalige functie - De gedachtenlezer mag eenmalig de PM die iemand zou ontvangen onderscheppen waardoor alleen de gedachtenlezer de PM krijgt.
Negatief - Thuis

Heks
Basisfunctie - De heks mag elke nacht de actieve kracht, inclusief de kill, van 1 persoon naar keuze blokkeren.
Negatief - Thuis
Eenmalige functie - De heks mag iemand zijn actieve functie uit het spel halen zolang de heks leeft. Deze persoon krijgt hier bericht van, maar niet van de identiteit van de heks.
Negatief - Thuis

Hypnotiseur
Basisfunctie - De hypnotiseur mag elke nacht een burger overnemen door hypnose. Hij moet een bijkomende naam doorgeven, en de overgenomen burger zal dan zijn instructie (wanneer dit nog steeds een geldige instructie is, dit kan bv. niet bij Ziener, in dit geval gebeurt er niets) uitvoeren op de nieuwe naam. Indien hier een PM aan vasthangt, zullen zowel de Hypnotiseur als de burger deze ontvangen. Wolven zijn immuun voor hypnose en zullen bericht krijgen dat de Hypnotiseur hen probeerde te hypnotiseren.
Negatief - Bezoek
Eenmalige functie - De hypnotiseur kan eenmalig een wolf proberen te hypnotiseren door speciale wolfhypnose. Dit zal geen effect hebben op een burger, maar een wolf getroffen door wolfhypnose is zo van de kaart dat hij zijn nachtelijke handeling, inclusief de kill, op zichzelf uitvoert.
Positief - Bezoek

Inbreker
Basisfunctie - De inbreker mag bij een persoon inbreken en kan een actieve functie doorgeven. Als dit overeenkomt met de actieve functie van de eigenaar van het huis, dan kan de inbreker deze actieve functie kopiëren. De inbreker kan enkel burgerfuncties en basisinstructies doorsturen. De inbreker kan geen opeenvolgende nachten bij dezelfde persoon inbreken.
Neutraal - Verblijf
Eenmalige functie - De inbreker kan eenmalig een iemand’s huis als safehouse markeren. De inbreker en alle mensen die dit huis bezoeken, kunnen dan niet meer rechtstreeks aangevallen worden. De inbreker verblijft in dit huis en sterft pas als het safehouse wordt aangevallen. Zolang de inbreker in zijn safehouse zit, kan hij geen basisfunctie meer uitvoeren.
Positief - Verblijf

Necromancer
De Necromancer wil overheersen met zijn leger ondoden. Hij wint als alle andere fracties dood zijn.
Basisfunctie - De necromancer krijgt op het einde van elke dag en nacht een lijst met namen van zij die gestorven zijn. Hij kan er hier één van terug tot leven wekken als zombie, deze persoon krijgt dan ook de bijkomende passieve “zombie”. Zijn zombieleger kan maximum uit 3 personen bestaan. De zombie verliest zijn actieve functie maar behoud zijn passieve rol.
Positief - Bezoek
Eenmalige functie - De necromancer eenmalig kan iemand terug tot leven wekken, met behoud van actieve functie en (wanneer van toepassing) reset van passieve functie.
Positief - Bezoek

Stalker
Basisfunctie - De stalker kan elke nacht een persoon volgen en kijken welke tags diens uitgevoerde functie heeft en op wie dit wordt uitgevoerd.
Neutraal - Bezoek
Eenmalige functie - De stalker kan eenmalig een dubbele stalking doen, waarin hij infomatie krijgen van zowel zijn eigen doelwit als het doelwit waarop die zijn acties uitvoert.
Neutraal - Bezoek

Stemmenkampioen
Basisfunctie - De stemmenkampioen kan elke nacht de stemming manipuleren door zichzelf en zijn doelwit een extra stembriefje te geven.
Positief - Bezoek
Eenmalige functie - De stemmenkampioen mag eenmalig iemand anders een permanente extra stem geven. Dit kan later cumuleren met de basisfunctie.
Positief - Bezoek

Tovenaar
De tovenaar is deel van team wolf en wint als de wolven winnen. Hij weet niet wie de wolven zijn De tovenaar kan maar maximum 1 maal voor een wolf stemmen bij de lynch, na de tweede stem zullen de wolven de volgende nacht automatisch de tovenaar aanvallen.
Basisfunctie - Elke nacht mag de tovenaar 1 iemand uitkiezen. De tovenaar krijgt de actieve rol van deze persoon te horen.
Neutraal - Thuis
Eenmalige functie - Zolang er geen wolf gestorven is, mag de Tovenaar eenmalig tijdens de nacht de stemmen van een bepaald persoon wegtoveren voor de volgende lynch.
Positief - Thuis

Transporteur
Basisfunctie - De transporteur wisselt 2 mensen van plaats. Alle komende acties met 1 van deze twee mensen als doel, gebeuren nu op de andere.
Neutraal - Thuis
Eenmalige functie - De transporteur kan eenmalig alle nachtelijke acties op een persoon naar keuze laten afkaatsen naar een andere persoon naar keuze. Dit blijft werken zolang beide personen en de transporteur leven. Er kunnen geen andere wissels gebeuren zolang deze functie werkt.
Neutraal - Thuis

Uitkijker
Basisfunctie - De uitkijker houdt gedurende de hele nacht 1 persoon in de gaten. De uitkijker komt dan te weten wie er allemaal iets uitvoerde bij die persoon, maar hoort niet wie wat deed.
Neutraal - Bezoek
Eenmalige functie - De uitkijker kan eenmalig 1 persoon nog beter in de gaten houden en specifiek zien wie er allemaal een positieve, neutrale en negatieve actie op die persoon deed.
Neutraal - Bezoek

Ziener
Basisfunctie - De ziener bekijkt elke nacht twee personen om zien of hier minstens 1 wolf bij zit, hij zal dan een ja/nee als antwoord krijgen.
Neutraal - Thuis
Eenmalige functie - De ziener kan eenmaal in het spel heel het dorp bekijken en krijgt dan te horen hoeveel wolven hij ziet.
Neutraal - Thuis


Actieve functies voor wolven:

Beschermende wolf
De beschermende wolf kan zijn dierlijke instincten controleren en de burgers beschermen. Hij wint samen met de burgers. Hij kan enkel gedood worden door een kill van de opperwolf of via lynch. Een stem op de beschermende wolf telt niet als een stem op een wolf voor hulpje, verrader en tovenaar.
Basisfunctie - De beschermende wolf kan elke nacht een huis bewaken en alle bezoekende en verblijvende wolven wegjagen. Een kill door de opperwolf zal wel slagen.
Positief - Verblijf
Eenmalige functie - De beschermende wolf kan eenmalig een burger aanvallen alsof het een gewone wolfkill is.
Negatief - Verblijf

Besmettelijke wolf
Basisfunctie - De besmettelijke wolf kan elke nacht een burger een klein beetje bijten, deze burger is die nacht te ziek om zijn actieve functie te gebruiken.
Negatief - Bezoek
Eenmalige functie - De besmettelijke wolf kan zijn kracht gebruiken en in plaats van een speler te doden, er een wolf van maken. Een pacifist is hier immuun voor. Deze burger verliest actieve functie en mogelijk ook passieve rol als deze niet kan voor wolven. Hij wint nu als de wolven winnen. De opperwolf en het slachtoffer zelf krijgen hier bericht van.
Negatief - Verblijf

Blitzkriegwolf
Basisfunctie - De blitzkriegwolf kan zijn kill uitvoeren in het begin van de nacht, voor er een andere functie kan uitgevoerd worden. De nacht daarna moet hij uitrusten en kan hij niets doen, dus ook niet zijn eenmalige.
Negatief - Bezoek
Eenmalige functie - De blitzkriegwolf kan eenmalig de actieve functie van een medewolf naar het begin van de nacht verplaatsen, dit telt niet voor de kill zelf.
Positief - Bezoek

Fluisterwolf
Basisfunctie - De fluisterwolf kan de GM elke nacht een specifieke PM laten versturen naar 1 persoon. GM kan steeds beslissen bepaalde boodschappen te weigeren.
Neutraal - Bezoek
Eenmalige functie - De fluisterwolf kan eenmalig de GM een hint in de tekst naar een speler naar keuze laten aanvragen met betrekking tot de voornaamste gebeurtenis(sen) die nacht.
Negatief - Bezoek


Magische wolf
Basisfunctie - De magische wolf mag naar eender zoveel mensen wijzen en een actieve functie of passieve rol zeggen. De magische wolf zal geïnformeerd worden of deze actieve functie of passieve rol aanwezig is bij deze mensen, hij zal dan een ja/nee als antwoord krijgen.
Neutraal - Thuis
Eenmalige functie - De magische wolf kan eenmalig de actieve functie en passieve rol van een speler bekijken. Omdat dit zoveel moeite vergt, zal de speler de weten komen wie hem bekeken heeft.
Neutraal - Verblijf

Sjamaanwolf
Basisfunctie - De sjamaanwolf kan elke nacht iemand aanwijzen (niet zichzelf) en die persoon zijn actieve en passieve kracht anders laten lijken dan die is voor zieners, aurazieners, tovenaars, etc. Ze zullen allemaal deze persoon zien als de illusie die de sjamaanwolf heeft gecreëerd.
Neutraal - Thuis
Eenmalige functie - De sjamaanwolf kan eenmaal in het spel elke nog levende speler op dezelfde actieve functie en passieve rol naar keuze laten lijken.
Neutraal - Thuis

Wisselwolf
Basisfunctie - De wisselwolf neemt de rol van een persoon over voor 1 nacht. Alle inkomende acties op die persoon worden op de wisselwolf uitgevoerd. De wisselwolf zelf is onvindbaar en alle inkomende functies op hem falen.
Negatief - Thuis
Eenmalige functie - De wisselwolf kan eenmaal is het spel 2 mensen wisselen voor de volgende lynch. De stemmen op de ene persoon worden dan op de andere persoon gezet.
Neutraal - ThuisPassieve rollen enkel voor burgers:

Hulpje - Het hulpje is onderdeel van de weerwolventeam en wint als de wolven winnen. Het hulpje is zelf geen weerwolf maar een dorpeling. Hij kan niet als een weerwolf mensen doden want hij is geen weerwolf. Het hulpje kent de wolven en zij kennen hem. Een hulpje dat bij een lynchstemming op een gekende wolf stemt, pleegt uit schuldgevoel zelfmoord na de stemming.

Jager - Wanneer de jager ’s nachts sterft, mag hij de aanvallende wolf mee de dood insleuren.

Logebroeders - De logebroeders kennen elkaar en weten dat ze te vertrouwen zijn, ze beginnen het spel altijd als team burger. De wolven kunnen de loge echter in zijn geheel uitroeien als er ze in plaats van de kill een correcte ledenlijst versturen.

Pacifist - De pacifist is zo vredelievend dat hij zelfmoord pleegt indien de persoon op wie hij gestemd heeft sterft als onschuldig burger. Door zijn goede intenties zal geen enkele wolfmanipulatie op hem werken.

Prins - Wanneer de prins gelyncht gaat worden, maakt hij zijn identiteit als prins bekend en hij blijft in leven.

Verrader - De verrader is onderdeel van de weerwolventeam en wint als de wolven winnen. Het verrader is zelf geen weerwolf maar een dorpeling. Hij kan niet als een weerwolf mensen doden want hij is geen weerwolf. De wolven en de verrader kennen elkaar niet, maar van zodra de wolven hem aanvallen, maken ze contact. Een verrader kan slechts 1 maal op een wolf stemmen bij een lynch zonder gevolgen. Elke volgende stem op een wolf, neemt de stem van die wolf permanent af.

Veteraan - Indien de veteraan wordt aangevallen door de wolven, vecht hij terug en ontneemt de wolf zijn actieve kracht. Hij blijft nog leven tot het einde van de volgende dag.

Wolfmens - De wolfmens is zo lelijk dat als de wolven hem een eerste keer aanvallen, ze denken dat het een wolf is en de aanval niet verder zetten. Ook de ziener ziet de wolfmens als een wolf.

Zieke - Wanneer de zieke door de weerwolven wordt gedood, worden de weerwolven ziek. De volgende nacht kunnen ze niemand aanvallen.


Passieve rollen voor burgers en wolven:

Brandstichter - Wanneer de brandstichter op iemand stemt die vervolgens gelynched wordt, zal de brandstichter het lijk in brand steken zodat niet meteen kan worden uitgemaakt of het een wolf of burger is. Pas na de volgende lynch zal dit zichtbaar zijn. Wanneer de brandstichter brand heeft gesticht, zal hij ’s nachts ook zijn huis in brand steken bij een kill, waardoor iedereen die in dit huis verblijft, mee zal sterven.

Rancuneuze stemmenfraudeur - Indien de rancuneuze stemmenfraudeur op iemand gestemd heeft die niet stierf tijdens de lynch, dan krijgt hij een extra stem tijdens de volgende stemming. Dit cumuleert tot hij eens stemt op iemand die sterft tijdens de lynching.

Slager - Indien de slager de eerste stem uitvoert op iemand die sterft tijdens de lynchpartij, dan heeft hij permanent een extra stem. Dit cumuleert tot maximum 2 extra permanente stemmen.

Sukkelaartje - Wanneer het sukkelaartje het slachtoffer dreigt te worden van een lynch of een kill, keert de rust ineens terug in het dorp en wordt niemand gedood.

Verzwakker - Wanneer iemand een actieve functie op de verzwakker gebruikt, dan verliest die persoon de voordelen van zijn passieve rol voor de rest van de nacht en de dag.

Waarzegger - De waarzegger hoort elke ochtend wie er allemaal een actieve kracht op hem heeft gebruikt.


Passieve rollen enkel voor wolven:

Camouflagewolf - De camouflagewolf kan iemand doden zonder gezien te worden. Dus de jager of veteraan hebben geen kans om te reageren. De ziener ziet hem ook niet als wolf, de auraziener natuurlijk wel. De camouflagewolf kan enkel de bewoner van het huis doden.

Grote boze wolf - Wanneer de grote boze wolf gelynched wordt, zal zij met zijn laatste krachten de eerste persoon die op hem gestemd heeft mee de dood insleuren.

Houdiniwolf - De eerste keer dat de Houdiniwolf dreigt gelynched te worden, sluipt hij net voor de lynch weg zodat hij hieraan ontsnapt.

Knappe wolf - Wanneer de knappe wolf bekeken wordt, dan ziet de ziener een dorpeling en de auraziener een pacifist.

Verstrooide wolf - De verstrooide wolf en de andere wolven kennen elkaar niet. Pas nadat er een dode wolf van team wolf wordt gevonden, krijgt de Opperwolf het bericht dat er nog een wolf bij komt. De verstrooide wolf krijgt neemt de passieve van de eerst gestorven wolf over.

Welpje - Wanneer het welpje komt te sterven, dan zijn de wolven zo kwaad dat ze de daaropvolgende nacht twee doelwitten zullen aanvallen met twee verschillende wolven.

Wraakzuchtige wolf - Na elke lynchverkiezing zullen de eerste 2 burgers die voor deze wolf stemmen de daaropvolgende nacht hun actieve functie niet kunnen uitvoeren.

Zombiewolf - De zombiewolf zal in plaats van zijn eerste echte kill uit te voeren, zijn doelwit veranderen in een zombie. Deze persoon verliest zijn actieve functie, behoudt zijn passieve en krijgt de passieve zombie er bovenop. Hij wint nu als het zombieleger wint. De zombie beseft dat hij een zombie is, maar weet niet wie zijn nieuwe overlord is. De necromancer weet niet dat er een zombie is bijgekomen.


Bijkomende passieve rollen:

Eenzame wolf - De eenzame wolf wint enkel als hij als enige overblijft. De eenzame wolf kan bij de eerste lynch die zijn richting uitgaat toch nog wegsluipen zodat de persoon met de volgende persoon met de meeste stemmen sterft.

Geliefden - De geliefden zijn met 2 of 3 en een geliefde die alleen overblijft zal op het einde van de nacht zelfmoord plegen. Indien de geliefden niet tot dezelfde alliantie behoren, zullen ze enkel winnen als de geliefden als laatste overblijven. Er zijn max. 2 koppels of trio’s geliefden in een spel.

Opperwolf - De eerste opperwolf is altijd 100% team wolf, dus geen eenzame, geliefde of beschermende wolf. Deze wolf stuurt altijd de kill door. Wanneer de opperwolf sterft, moet hij een nieuwe offerwolf aanduiden. Een stervende opperwolf kan niet gerekruteerd worden door de necromancer. De opperwolf is de enige die een andere wolf kan doden, bewust of onbewust.

Zombie - Niemand start met de passieve rol zombie, maar men kan deze bijkrijgen door ofwel de necromancer, ofwel de zombiewolf. Een zombie wint als het zombieleger wint.Alliantie prioriteit
1) Gemende geliefden
2) Zombieleger
3) Eenzame Wolf
4) Wolven en wolfgeliefden
5) Burgers en burgergeliefden


Gemengde geliefden, het zombieleger en de eenzame wolf moeten als enige overgebleven fractie winnen. De wolven winnen als alle burgers dood zijn, dus het is geen probleem als de Eenzame Wolf of zelfs enkele zombiewolven overblijven (maar de Necromancer zelf moet wel dood zijn want dat is een burger). De burgers winnen als alle wolven doodzijn en moeten bijgevolg niet kijken naar een overgebleven Necromancer of zijn zombieburgers.

Gewone geliefden worden gemengde geliefden als een van hen van alliantie veranderd. Gemengde geliefden worden gewone geliefden als ze allemaal naar dezelfde alliantie veranderd zijn. In het geval van drie geliefden wijzigt de alliantie niet als het “buitenbeentje” sterft en ze met 2 overblijven.

De eenzame wolf moet niets hebben van zijn medewolven en wil zowel hen als de burgers dood. Komt hij echter te sterven en wordt hij gerezzed door de necromancer, zal hij zich ten volle inzetten voor het zombieleger.


De nachtelijke volgorde.


A) Barricade
C) Artefact zoeken + stelen (bij conflicten telt de volgorde van de ontvangen PMs)

D) Functies
1) Blitzkriegwolf
2) Heks - Beschermende wolf - Besmettelijke wolf blok
3) Beschermengel - Cipier
4) Transporteur - Wisselwolf
5) Hypnotiseur
6) Sjamaanwolf
7) Al de rest
8) Elke wolfkill, zombie of besmetting buiten de blitzkriegwolf
9) Necromancer
10) UitkijkerBijvoorbeeld als de heks en cipier elkaar aanwijzen, zal de heks eerst de cipier blokkeren en kan de cipier de heks dus niet opsluiten.
23/04/19 19:24
Hehehe coooool, ik schrijf in als Posiwrath!
23/04/19 20:21
Depulso
Pokemon dittopulso hierzo. Al zal ik niet super actief kunnen zijn, maar kga mijn best doen!
23/04/19 20:40
Charnemderrrr
23/04/19 21:57
Ik ken niks van pokémon (allemaal van na mijn tijd), maar gelukkig bestaan er lijstjes op het internet .

Ypsduck klinkt wat te onnozel, en Jigglypsuff ziet er maar een sukkeltje uit.


Maar de uitleg bij Porygon is wel zalig, en het cyberspace gedeelte past ook bij mij:

Porygon has become notorious for being featured in an episode of the anime that caused widespread epileptic seizures in Japanese viewers.[63] It has the ability to go into cyberspace at will.

Dus ... Porypsigon schrijft zich in!
23/04/19 23:19
Spearow, of sperrow voor de vrienden, schrijft zich bij deze ook in!
23/04/19 23:28
Ik doe niet mee maar vind de link met de noxanamen nice. :D
23/04/19 23:33
quote door

Ik doe niet mee maar vind de link met de noxanamen nice. :D


Horsiemen, nu kan je wel meedoen.
24/04/19 09:05
Hahaha
24/04/19 10:30
Reageren is meedoen, imo. Dus schrijf horsiemen ook maar in, Freakachu!
24/04/19 12:28
Ekanseyedboy doet mee!
24/04/19 12:55
Depulso
quote door

Ekanseyedboy doet mee!


Ik hoopte daarop, op die pokemon!
24/04/19 13:07
Seg ik weet niks cool voor mij :'(
24/04/19 13:23
quote door


Ik hoopte daarop, op die pokemon!


Die kans kon ik niet laten liggen :p

quote door


Seg ik weet niks cool voor mij :'(


Ge kunt gaan voor Rapidashdromen of Gyaradosdromen
24/04/19 13:38
Wigglysoff present!
24/04/19 13:42
quote door

Seg ik weet niks cool voor mij :'(


"DDrowzee" ?


Drowzee is a bipedal Pokémon that resembles a tapir. It has tired-looking eyes, a short trunk above its mouth, and triangular ears with brown interiors

Drowzee is able to put people to sleep and can then sense the person's dreams.

24/04/19 13:47
Dromenyte! Dat water fossiel.
24/04/19 15:43
Ik wil graag meedoen, mijn naam zal dan Roblithe zijn, van Growlithe.

Ik ken noxa niet en ik ben gejoined om dit mee te spelen maar die -link- werkt niet, dus dunno wat ik nog allemaal moet doen om mee te doen?
24/04/19 15:48
quote door

(ik kies jou, Ballebusaur!)Ja lap he. : ( Ik ga nog es rondkijken welke naam haha.
24/04/19 16:02
quote door

Ik wil graag meedoen, mijn naam zal dan Roblithe zijn, van Growlithe.

Ik ken noxa niet en ik ben gejoined om dit mee te spelen maar die -link- werkt niet, dus dunno wat ik nog allemaal moet doen om mee te doen?

Een powerpointpresentatie graag