Fairphone

18/06/15 22:33
Hmm is het vertrouwen op charity dan de oplossing? Waarom het in standhouden van een vergiftigd systeem verkiezen (ohja en de meerprijs aan liefdadigheid geven) boven de opbouw van een goed systeem?

Kijk we praten hier ook niet gewoon om lage lonen hé.. Fairphone neemt daar ook gebruik van. Het gaat over kinderarbeid en abominabele werkomstandigheden. En het is niet dat een Fairphone kopen, betekent dat er geen geld meer gaat naar arme mensen, enkel niet naar arme mensen in de gevallen hierboven uitgelegd. En het hele doel van fairphone (en elke vorm van labeling) is het aansporen van andere bedrijven om minimumstandaarden toe te passen. De markteconomie zal de rest doen: de allergoedkoopste werkkracht zal nog steeds dezelfde zijn wanneer je beslist dat hij iets meer moet krijgen.

Het liefst zou ik een degelijk product kopen voor de laagst mogelijke prijs ZONDER dat hier bloed aan kleeft. Het is jammer dat Apple, Samsung en whatever mij deze mogelijkheid niet bieden, maar misschien zullen ze dat in de toekomst wel doen.

Ik vind dit toch wel een verschil met het vertrouwen op liefdadigheid. Daarenboven heeft het een hogere slaagkans (doch nog steeds klein, toegegeven) om een maatschappelijke ommekeer teweeg te brengen.

Het beste voorbeeld is kleding. Er wordt meer en meer druk uitgeoefend op grote merken (cheap en duur) om labels aan te brengen. Zelfs H&m heeft recent een lijn uitgebracht met kleding dat (zogezegd) in orde was.

Kijk de makkelijkste kritiek die je kan geven is 'het werkt niet!'. Maar elke kleine inspanning en resultaat valt enkel te bewonderen. Als hierdoor de druk iets groter wordt (dit forum is het levende bewijs dat het debatten opent), is het op zich al ergens geslaagd. Dit maakt het veel meer waarde hebben dan een ondenkbaar systeem waar mensen, uit besef dat hun product veel te goedkoop is, dan maar de meerprijs aan een goed doel schenken...
18/06/15 23:01
AdrianHealey
Welk vergiftigd systeem?

Het globale kapitalisme van de laatste +- 200 jaar? Ja, dat vind ik eigenlijk best dik ok. Sure, hier en daar verbeteren op wat marges, maar grosso modo is dat best wel dik ok. Cijfers liegen niet.

Dus omschrijf eens nauwkeurig wat je bedoelt met 'vergiftigd systeem'.
18/06/15 23:21
Cijfers liegen niet... Neen, kijk maar eens naar de stijging in inkomensongelijkheid. En vereenzelvig kapitalisme niet met het huidige geglobaliseerde systeem, kapitalisme heeft oneindig veel vormen en het sterkte punt ervan is dat het kan evolueren.

Verder is het kapitalisme in de laatste 25 ingrijpend veranderd. We zijn van een systeem waar ieder land +- alles te zeggen had over handel (het GATT) naar een systeem waar een groot deel van de soevereiniteit is overgeheveld naar het WTO. (het trieste hieraan is dat er een enorm democratisch deficit ontstaat: de EU wou de import van amerikaans vlees met rare inspuitingen bannen, het WTO zei 'nee we vinden dat bewijs toch maar matig, mag niet!', omwille van diplomatische redenen is dit toch niet door gegaan maar voor vele kleinere landen gaat het exact op deze manier, je hebt als land niets meer te zeggen over je import en exportvoorwaarden).

Komaan er zijn zoveel zaken die duidelijk in het nadeel spreken van landen met een ontwikkelingsachterstand... Neem de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (merken, octrooien). Wanneer een land toetreedt tot de WTO (wat quasi noodzakelijk is om te overleven) moet het land ook het TRIPS-Verdrag volgen (een verzameling van intellectuele eigendomsrechten op de standaard van westerse landen). Hierdoor kunnen ze dus niet (legaal) zaken kopiëren. Quasi elk recent kritisch onderzoek toont aan dat westerse bedrijven op deze manier (met hun voorsprong) een marktpositie kunnen innemen die ongenaakbaar is voor lokale bedrijven.

Maar meer on topic: het feit dat wij een reeks mensenrechtenverdragen hebben die genegeerd kunnen worden opdat er goedkopere producten op de markt kunnen komen. En het ergste is dat deze producten echt nog wel beschikbaar zouden zijn mochten deze rechten wel gegarandeerd worden, ze zouden duurder zijn maar niet onbetaalbaar. Is dat geen enorm issue dan?
19/06/15 00:28
Ok, ik heb geen tijd om alles te lezen, maar heb wel een redelijke interesse voor het Fairphone initiatief.

Eerst en vooral, ik heb een Fairphone eerste generatie.

Voor mij pro's:

- De batterij gaat vrij lang mee voor een smartphone
- Je moet je niet bezig houden met vieze dingen om je phone te "rooten" (eigenlijk kan dat ook een nadeel zijn)
- Je kan ermee bellen en sms'en (allee, even slecht als met iets anders ...)
- Ook internet en alles werkt eigenlijk gewoon ...
- Je steunt een interessante onderneming

Con's:

- Je kan de Android niet langer updaten
- Is duur voor zijn specs (duh)
- Durft al wel eens onstabiel zijn, maar ik steek dat altijd op Android zelf
- Meer inspanningen naar free/open source en open hardware e.d. waren goed geweest

Maar dus: voor alle duidelijkheid, het doel van de Fairphone is in de eerste plaats altijd geweest om een goed zicht te krijgen op het volledige productieprocess van smartphones vanaf de grondstoffen tot bij de consument.
Net zoals bij andere industrie is er een groot gebrek aan transparantie op dat vlak. Met veel kopers en verkopers die de gore zaken trachten te verdoezelen.

Men heeft dan beslist om dit nauw te onderzoeken op een originele manier: een poging doen om een zo duurzaam mogelijke smartphone op een ethische manier te produceren en te kijken waar de problemen het grootst zijn: hoe moeilijk is het bv om de bron van grondstoffen écht te kennen, of de werkomstandigheden, ...

Bij de Smartphone versie één (welke ik nog steeds heb) zijn ze trouwens op een groot probleem gestoten wat betreft duurzaamheid: een belangrijke chip die ze gebruiken in de telefoon wordt niet langer ondersteund door de fabrikant. Het resultaat daarvan is dat ze jammer genoeg de Android versie niet langer kunnen updaten omdat ze hier ondersteuning nodig hebben van de fabrikant van de chip. Dat toont aan dat er weinig interesse is binnen die industrie in het verhogen van de duurzaamheid van die producten (verkopen minder).

Natuurlijk is Fairphone te klein om de producent tot ondersteuning te dwingen, de giganten zoals Apple of Samsung zouden dat met veel gemak wél kunnen.

Ik denk dat hun initiatief zeker zinvol is, niet omdat ze de perfecte smartphone produceren, maar wel omdat ze een inzicht kunnen geven, eigenlijk doen ze een beetje crowd-funded R&D: met het geld van de crowd-fund doen ze onderzoek in hoe ze een zo duurzaam mogelijke smartphone kunnen maken. Tevens krijgen ze een idee van hoe gewild dergelijke zaken ontvangen worden door de consument.

Ik denk ook niet dat ze zomaar wat zwaaien met duurzaamheid om geld binnen te halen bij die doelgroep (zo zijn er veel ze). Ze menen het wel lijkt mij.

Kwestie van zelfpromotie: ik heb nog meer geleuter over de Fairphone en waarom ik op die kar ben gesprongen op mijn blog: Fairphone?
19/06/15 11:16
AdrianHealey
Themis, waar haal jij zoal jouw informatie over dit soort onderwerpen?
19/06/15 11:17
AdrianHealey
(Ohja, ps; kijk eens naar de cijfers naar de globale inkomensongelijkheid, als je toch om een of andere reden vindt dat inkomensongelijkheid relevant is.)
19/06/15 12:15
quote door

Themis, waar haal jij zoal jouw informatie over dit soort onderwerpen?


Studies en voornamelijk boeken en andere academische bijdrages. Ik snap niet hoe je inkomensongelijkheid mogelijk als argument kan aanhalen pro 'hyperglobalisatie kapitalisme'.. Voor informatie daarover 'Capital au xxi siècle' van Piketty, veruit het meest uitgebreide werk inzake inkomensongelijkheid. Inkomensongelijkheid heeft tot 1945 in de lift gezeten, dan kwam er opmerkelijke daling tot 1970-1975 waarna we terug in een sterk stijgende trend zitten. Ik vind de argumenten van Piketty hiervoor niet allemaal geweldig echter, maar de data liegt niet.

Voor theoretische verklaringen vind ik het interessanter te kijken naar de trilemma theorie van Dani Rodrik. Die stelt dat je nooit democratie, de natiestaat en hyperglobalisatie samen kunt hebben, je zal altijd 2 moeten kiezen en 1 uitsluiten. Op dit moment kiezen we voor de laatste twee: we behouden onze natiestaat (maw geen globale wereldstaat) maar maken het hoofdzakelijk responsief tot de behoeftes van de globale economie. Een staat die economische integratie voorop stelt, boven andere binnenlandse doelen. Simpel vb: het is op dit moment onmogelijk importrestricties in te voegen als land, je hebt niet het recht je markt te beschermen. Wanneer je deze theorie plaatst in de data omtrent inkomensongelijkheid merk je dat deze enkel daalde tijdens de periode van de GATT (bretton woods systeem) waar er zeker sprake was van globalisatie maar waar ieder land de mogelijkheid behield om zijn eigen keuzes te maken (technisch gezien mocht dit ook toen niet, maar er was geen werkend handhavingsmechanisme itt tot WTO sancties van vandaag).

Dus ja hoe spreekt inkomensongelijkheid in het voordeel van 'mensenrechtschendende' te goedkope gsm's in Azië? Sinds het einde van bretton woods is inkomensongelijkheid terug aan het stijgen, en sinds wanneer is Azië een geweldige plek voor gsm's te bouwen? Juist sinds het einde van bretton woods en zeker sinds de oprichting van het WTO.

Kijk ik vind dat iedereen het recht heeft gsm's te kopen van welk merk dan ook, wie ben ik om daar een mening over te hebben. Maar het naïef onderkennen van goede initiatieven die mogelijk positieve gevolgen teweeg kunnen brengen door korte slagzinnen moet ik daarom niet aanvaarden wanneer er genoeg data bestaat die het tegendeel aantoont.
19/06/15 12:31
AdrianHealey
Haha, Piketty aanhalen; zalig. Want je hebt die gelezen enal.

Alweer: wat is de evolutie van globale inkomensongelijkheid: zoek die eens op. ^_^

('Data liegt niet', maar Piketty wel.)
19/06/15 12:34
AdrianHealey
". Simpel vb: het is op dit moment onmogelijk importrestricties in te voegen als land, je hebt niet het recht je markt te beschermen"

Dit is een leugen, trouwens.
19/06/15 12:59
Natuurlijk is het geen leugen. Behoudens de strenge voorwaarden kan een land dit niet doen.
19/06/15 13:01
pijlbord
quote door


Efficiënt mensen helpen is in het overgrote gedeelte van de gevallen: hier blijven, geld verdienen, geven aan efficiënte non-profits. Uitzonderingen daarop zijn uitzonderingen, niet de regel.Maar is het systeem van zo'n fairphone niet gewoon een verdere uitpuring van efficiëntie? Ipv een ngo die daar zijn ding gaat doen zit de 'hulpverlening' in het bedrijf zelf. Ze creëren zelf een proces waardoor die ngo bijna niet meer nodig is, want ze garanderen eerlijke omstandigheden voor hun arbeiders.

Zeker als ge bekijkt dat, eenmaal ge mensen uit de armoedeval helpt, ze eigenlijk zelf hun omstandigheden gaan verbeteren. Geeft mensen wat extra zakgeld, zorg ervoor dat hun basis behoeften oké zijn en hey kijk, kinderen gaan naar school, geboortecijfers dalen en al die andere leuke crap.
Mensen (ik zeg maar wat) elke maand 50 dollar extra bezorgen via hun loon lijkt me voordeliger dan op random basis afhankelijk zijn van ngo's.
19/06/15 13:06
AdrianHealey
quote door

Natuurlijk is het geen leugen. Behoudens de strenge voorwaarden kan een land dit niet doen.


Een land kan doen wat het wil. Als een land afspraken heeft gemaakt en ze breekt die afspraken, dan gaan de andere leden van die afspraken echter reageren. Das logisch.

Maak die afspraken dan niet, als je ze niet wilt nakomen.
19/06/15 13:07
Niet
Hmm AdrianHealey, uit uw reacties gaat ge der al van uit da non-profit organisaties en NGO's sowieso goede resultaten halen. Probleem dat ik daarmee heb, is dat ontwikkelingshulp en heel de sector errond super inefficiënt is. Niet alleen omdat overheden een bepaald bedrag hieraan 'moeten' uitgeven, maar ook omdat die goede doelen totaal niet gecoördineerd werken en vaak ook niet de juiste informatie beschikken om effectief en duurzaam aan ontwikkelingshulp te doen.

Door bedrijven zoals deze te ondersteunen, geeft ge toch een teken dat er ook een ander soort kapitalisme kan bestaan, met oog voor ecologie en sociale kwesties? In mijn ogen is het beter om door uw consumptie gedrag bedrijven in te laten zien da ge ni akkoord bent met hun werkwijze en op die manier de markt wel degelijk te veranderen. Zoals iemand al aanhaalde is dat een beetje hetzelfde als wat er aan het gebeuren is met de markt voor vegetarische producten etc. En ja da is een trage verandering ma elke gek die denkt dat hem de wereld op 1,2,3 kan veranderen pleegt toch binnen de kortste keren zelfmoord...

Anyway der is daarbij een supergroot debat over de vraag: 'moet er wel ontwikkelingshulp zijn?' Want doorheen de geschiedenis zijn er nog nooit écht grote successen geweest en veelal mislukkingen (maar een voorbeeld van haïti na de aardbeving http://www.aidependence.com/ ). Door te erkennen dat geld = macht, beseft ge ook da ge kunt 'stemmen met uw voeten' (lame vertaling I know). Door te 'stemmen' (aka geld geven aan) bedrijven waarvan ge vindt dat ze én goede producten leveren én ethisch verantwoord ondernemen, hebt ge een kans om macht weg te nemen van grote bedrijven die het met die regeltjes allemaal niet zou nauw nemen :) .
19/06/15 13:12
AdrianHealey
Www.givewell.com

Kom dan nog eens terug.
19/06/15 13:14
AdrianHealey
quote doorMaar is het systeem van zo'n fairphone niet gewoon een verdere uitpuring van efficiëntie? Ipv een ngo die daar zijn ding gaat doen zit de 'hulpverlening' in het bedrijf zelf. Ze creëren zelf een proces waardoor die ngo bijna niet meer nodig is, want ze garanderen eerlijke omstandigheden voor hun arbeiders.

Zeker als ge bekijkt dat, eenmaal ge mensen uit de armoedeval helpt, ze eigenlijk zelf hun omstandigheden gaan verbeteren. Geeft mensen wat extra zakgeld, zorg ervoor dat hun basis behoeften oké zijn en hey kijk, kinderen gaan naar school, geboortecijfers dalen en al die andere leuke crap.
Mensen (ik zeg maar wat) elke maand 50 dollar extra bezorgen via hun loon lijkt me voordeliger dan op random basis afhankelijk zijn van ngo's.


De 'afhankelijkheid van ngo's' is een redherring; uiteraard is dat niet positief. Das dan ook niet waarvoor ik ijver.

Extra geld is altijd leuk, maar indien niet duurzaam, geen goed idee.
19/06/15 13:16
quote door


Een land kan doen wat het wil. Als een land afspraken heeft gemaakt en ze breekt die afspraken, dan gaan de andere leden van die afspraken echter reageren. Das logisch.

Maak die afspraken dan niet, als je ze niet wilt nakomen.


We bespraken het handelssysteem. Maar opnieuw maak je jezelf ervan met een korte slagzin. Jammer :)
19/06/15 13:16
AdrianHealey
Vermoedelijk (maar niet zeker) is consumptiedruk beter dan gewoon standaard ontwikkelingshulp, maar optimaal lijkt me een sterke arbeidsdeling tussen productie en sociale doeleinden.
19/06/15 13:17
AdrianHealey
quote doorWe bespraken het handelssysteem. Maar opnieuw maak je jezelf ervan met een korte slagzin. Jammer :)


Neen, gij zijt feitelijk fout. Het hele 'ohnee landen kunnen niet meer doen wat ze willen' ks simpelweg niet waar.

Landen maken afspraken met andere landen en aan die afspraken worden gevolgen verbonden indien niet nagekomen. Dat is de correcte representatie wat er gaande is.

Landen kunnen doen wat ze willen, en *andere* landen kunnen daar opreageren en ook doen wat ze willen.
19/06/15 13:28
Oh dus zo simpel zit het internationale handelssysteem in elkaar? Wanneer een land gebonden is door internationale afspraken kan het juridisch gezien niet meer doen wat het wil. En het kinderlijke 'jawel ze, je kan altijd doen wat je wil' helpt hier echt niet bij.

Je denkt ook dat er sprake is van bilaterale actie, wat gewoon fout is. Volgens jouw simplistisch concept kan een land dat geconfronteerd is met een ander land dat importrestricties heft zelfs beslissen actie te ondernemen. Neen, het kan enkel naar het WTO stappen en hopen dat deze technocratische organisatie een oplossing biedt.

Toon tenminste wat terughoudendheid wanneer je praat over complexe zaken... Ik zit me ook niet gewoon te baseren op mijn buikgevoel of wat dan ook.
19/06/15 13:32
AdrianHealey
Landen maken in alle soevereniteit afspraken.

Tenzij zegt dat 'afspraken maken en die moeten nakomen' betekent dat ze niet meer soeverein zijn... Ok dan.