Casus: dilemma voor een arts

18/11/15 13:03
Vivke
Vandaag kregen we heel wat dilemma's voorgeschoteld ivm beroepsgeheim, ethiek etc.
Omdat wij maar met 4 in deze richting zitten, met elk een sterke mening, hebben we dus
enkel die besproken. Nu was ik erg benieuwd hoe uiteenlopend de meningen of gedachtegangen van de noxanen zijn,
daarom wou ik de casus even neerschrijven en nadien horen wie wat zou doen als hij/zij de arts was.


Een huisarts heeft zijn spreekuur afgerond en maakt zich klaar om op huisbezoeken te gaan.
Wanneer hij wil vertrekken, staan er 3 kinderen van 11-12 jaar voor zijn deur met een prangende vraag.
De arts laat ze binnen en één kind vertelt dat ze klasgenootjes zijn en dat er een jongetje uit hun
klas is opgenomen met poliomyelitis. Iedereen uit hun klas is ook ingeënt tegen polio, maar zij met 3
en dat ene jongetje niet, omdat ze uit een familie met een strenge godsdienst komen waarbij ze niemand laten enten.
Hun familie vertelde hun dat als ze polio zouden krijgen, dat dit is omdat (hun) god het zo wil en omdat
ze dus iets fout hebben gedaan. Als straf welliswaar. Zij zijn nu erg bang dat ze ook polio krijgen omdat
ze in contact zijn geweest met hun zieke klasgenootje. Ze willen niet ziek worden of doodgaan.

Wat zou jij als arts doen?
- Een arts heeft beroepsgeheim.
- Zelfs na gesprek met de ouders: de ouders zijn en blijven tegen inenting.
- Bedenkende dat dit geval even niet in België zou gebeuren, aangezien een polio-vaccin verplicht is.

18/11/15 13:09
Warum
De ouders van alle vier de kinderen (dus die in het ziekenhuis en die drie bij u) zijn allemaal tegen inenting?
Ik weet niet, ik moet ineens denken aan dat zoiets gezien kan worden als kindermishandeling, maar ik kan mis zijn, ik ken daar neits van. Ik denk dat àls dat zo is dat ge u als arts daarop kunt beroepen en dat dat krachtiger is als beroepsgeheim?

Also bestaat er een manier om te kijken of die kinderen effectief besmet zijn? Want als dat bestaat, en ze zijn niet besmet, en dat vierde kindje komt terug uit het ziekenhuis en is genezen (?kandat, geen idee), dan is er toch geen probleem, of wel?

Of begrijp ik uw casus nu fout.
18/11/15 13:11
ik denk dat de casus is:
gaat ge als arts die kinderen stiekem inenten of niet

of begrijp ik nu de casus fout :p
18/11/15 13:12
Velour
Ik zou aan die kindjes vragen 'En wat als god de mensen een vaccin heeft gegeven dat hen beschermt tegen die ziekte. Zou god dan niet willen dat dit vaccin gebruikt wordt?'

De redenering van die ouders is simpel te weerleggen he. In de bijbel wordt ook verschillende keren vermeld dat mensen die zichzelf helpen, kunnen rekenen op de steun van god. Dus als god de mensheid de middelen heeft gegeven om zichzelf te helpen, waarom zou hij daar dan tegen zijn?

En dan zou ik de flikken bellen en die ouders aangeven voor kindermishandeling en hopen dat die fuckers hun kinderen nooit meer mogen zien. Beroepsgeheim stopt waar het welzijn van een ander begint. Pastoors worden ook ontslagen van het biechtgeheim als ze daarmee een misdaad kunnen oplossen.
18/11/15 13:17
Vivke
De ouders van alle vier de kinderen zijn tegen inenting, de kinderen krijgen dus geen van allen de toestemming van hun ouders/familie om zich te laten inenten. Het kind dat in het ziekenhuis gelaten nu wel weggelaten, want of hij nu wel verzorgd wordt (dat de ouders instemmen voor behandeling) of niet, weten we niet.

In welke landen kan zoiets als mishandeling gezien worden? In landen waar inenting verplicht is? (Zoals in België dus), in de casus gaat het dus over een land waar de inenting niet verplicht is.

Alle opties kunnen voor mogelijk gehouden worden:
- de ouders zijn ook tegen behandeling, dus ook tegen enige vorm van testen (maar een dokter mag een minderjarige behandelen (testen) in dit geval zonder toestemming van de ouders. Zou jij dit doen of niet?)
- uit bloedtest kan je te weten komen of de kinderen besmet zijn of niet. Dan is er dus nog de mogelijkheid dat de ouders tegen behandeling zijn, of voor behandeling maar tegen inenting.
In een vroeg stadium is dit goed te behandelen, incubatietijd is zo'n 2 weken, vaak (90%) van de mensen hebben geen symptomen, weinig (10%) anderen hebben griepverschijnselen.


Buiten beschouwing gelaten dat er ook lichte polio kan optreden die vanzelf weer weggaat na rust.
18/11/15 13:18
Vivke
Wat positivisme zegt! Doe je het als arts en zoja: waarom uiteraard, zijn er toch dingen waar je je zorgen over zou maken?
Of doe je dit niet? Licht je andere mensen in?

Je mag geen contact opnemen met de ouders, zonder dat de kinderen hierin toestemmen. Ze zijn niet in een noodsituatie. Beide mogelijkheden zijn mogelijk: ze stemmen toe (maar ouders zwichten niet voor een enting),
of ze stemmen niet toe.
18/11/15 13:20
Vivke
quote door

Ik zou aan die kindjes vragen 'En wat als god de mensen een vaccin heeft gegeven dat hen beschermt tegen die ziekte. Zou god dan niet willen dat dit vaccin gebruikt wordt?'

De redenering van die ouders is simpel te weerleggen he. In de bijbel wordt ook verschillende keren vermeld dat mensen die zichzelf helpen, kunnen rekenen op de steun van god. Dus als god de mensheid de middelen heeft gegeven om zichzelf te helpen, waarom zou hij daar dan tegen zijn?

En dan zou ik de flikken bellen en die ouders aangeven voor kindermishandeling en hopen dat die fuckers hun kinderen nooit meer mogen zien. Beroepsgeheim stopt waar het welzijn van een ander begint. Pastoors worden ook ontslagen van het biechtgeheim als ze daarmee een misdaad kunnen oplossen.


Dat is precies een reactie waar (ik) hen iets aan heeft ;)
Bedankt, buiten het 'ik doe het stiekem' of 'ik neem contact op met de ouders en doe het niet want mag niet' is dit weer een andere aanpak.

Neem nu wel dat dit niet in België is, maar misschien in een minder ontwikkeld land. Kan je daar voor zoiets de ouders 'vervolgen' voor mishandeling?Artsen kunnen in een rechtzaak (oa ontvoogding door mishandeling) ook tijdelijk worden ontbonden van hun beroepsgeheim voor die zaak, als het het individu het algemeen welzijn of het beroep aanbelangd.
18/11/15 13:23
Bon wat ik zou doen, als totale leek op arts-gebied, ik laat gewoon mijn mens-zijn spreken. Ik zou die kinderen inenten als die daar om vragen ja. Waarom? Omdat die daar om vragen en mij dat zelf ook de beste piste lijkt :p

Ik heb geen idee of dat mag of niet, eigenlijk. Ik ben dan ook geen dokter he. Maar gewoon als mens lijkt het mij wel logisch dat als iemand u om hulp vraagt en ge dat kunt geven, en het is ook in het voordeel van die mensen (dus niet mensen die om hulp vragen om aan cocaine te geraken bvb :' )) waarom zou ge dat dan niet doen?
18/11/15 13:27
Vivke
Positivisme, als arts mag je een minderjarige behandelen zonder toestemming van de ouders.
Dus: als arts zal je hierin niet fout zijn. (Tenzij iemand dit nu kan weerleggen, ik ben ook geen grootmeester
in deze deontologische vragen of in rechtptraktijk :p )

Je laat dus meer je gevoel spreken dan het rationele denkt 'eerst de ouders inlichten'.
Natuurlijk kan je de kinderen niet per direct behandelen: tenslotte stond je op het punt naar
huisvisites te gaan.

Een andere dag laten terugkomen, de kinderen 1 voor 1 laten binnenkomen, nogmaals vragen of ze
akkoord zijn met een enting (wanneer ze alleen zijn, want .. groepsdruk?!), ze enten indien ze willen
en nadien nog 60 min in de wachtzaal/zaal laten om te kijken of ze niet allergisch reageren op de enting,
zodat je eventueel een shot kan geven moest dit gebeuren.
18/11/15 13:29
DinosaurKiller
quote door

ik denk dat de casus is:
gaat ge als arts die kinderen stiekem inenten of niet

of begrijp ik nu de casus fout :p


Dit was ook het eerste dat in me op kwam.
Ik zou het zien als de juiste oplossing. Indien de kinderen toestemmen uiteraard.
18/11/15 13:35
ja als er deontologisch al geen probleem is om kinderen zonder medeweten van ouders in te enten snap ik al niet waarom dit nog een casus is waar veel over gezegd moet worden :p

De praktische uitwerking misschien, zoals ge zelf zegt Vivke, Een andere dag laten terugkomen, de kinderen 1 voor 1 laten binnenkomen, nogmaals vragen of ze
akkoord zijn met een enting (wanneer ze alleen zijn, want .. groepsdruk?!), ze enten indien ze willen
en nadien nog 60 min in de wachtzaal/zaal laten om te kijken of ze niet allergisch reageren op de enting,
zodat je eventueel een shot kan geven moest dit gebeuren.
18/11/15 13:38
Vivke
In België bestaat er een gratis kindervaccin tegen tetanus, polio, difterie, rubella (en nog iets denk ik),
wat volwassenen ook mogen krijgen. Lijkt me dus geen probleem om de kinderen 'stiekem' gratis in te enten.
Maar wat als de enting niet gratis is? Hoe los je dit dan op? Rekeningetje naar de ouders?

Er zijn naar mijn idee ook vast mensen die de kinderen niet zouden inenten, naar hun reactie ben ik zelf ook erg benieuwd, want mijn idee was dezelfde als de jouwe Positivisme. Wat zouden de redenen zijn dat je de kinderen niet inent? Omdat ze zelf ook rekening houdt met hun geloof (misschien omdat je jezelf hier ook aan houdt) en niet
achter de ouders hun rug 'onreine' dingen wil doen? Ben erg benieuwd.
18/11/15 13:47
Warum
Ik zou zelfs als ik die vaccins al had die kinderen op dat moment al inenten en mijn huisbezoeken laten weten dat ik later zal zijn wegens een dringend voorval. Of een collega zoeken die er eentje wil overnemen. En de rekening die zou ik wrs zelfs zelf betalen.
18/11/15 14:04
alsjelieft
In België zijn alle vaccinaties gratis, voor jonge kinderen. Behalve rotavirus, dat lost enkele euro's. Enkel polio is verplicht in België (en terecht).
Ouders die hun kinderen niet laten vaccineren kiezen hier voor uit religieuze overtuigingen. Vaak. Er zijn ook ouders die leven met het principe dat vaccineren slecht is etc.

Ik zou hen vaccineren. Als dokter. Gezondheid staat op plaatsje 1, denk ik dan.
Huisbezoeken kunnen wachten, moest er niemand op sterven liggen. En collega's.
18/11/15 14:07
DinosaurKiller
quote door


Gezondheid staat op plaatsje 1, denk ik dan. .


Ja, zeker omdat je door niet gevaccineerd te zijn niet enkel zelf gevaar loopt maar ook anderen in gevaar brengt.
18/11/15 14:09
De discussie is heel actueel in de VS (waar een hoop idioten ook verkondigen dat inentingen slecht zijn en baby jezus doen wenen). Hier in België, kzou ze gewoon een shotje geven en een lolly achteraf als ze beloven te zwijgen tegen hun ouders.
18/11/15 15:56
smepples
quote door

De discussie is heel actueel in de VS (waar een hoop idioten ook verkondigen dat inentingen slecht zijn en baby jezus doen wenen). Hier in België, kzou ze gewoon een shotje geven en een lolly achteraf als ze beloven te zwijgen tegen hun ouders.


Ze geloven daar ook nog dat vaccins (griep vaccins dan) autisme veroorzaken. Hoewel dat men ontdekt heeft dat de arts die dat 'bewezen' heeft, zijn resultaten heeft gefaked.
18/11/15 16:22
stagnation
Dus eigenlijk, als er in uw klas een dodelijk virus de ronde doet, mag je gewoon zeggen 'fuck it ik wil geen inenting want ik ben daar tegen', met het risico dat je zelf ziek wordt en een hoop mensen besmet? Of is iedereen standaard ingeënt en worden alleen de mensen ziek die hetzelfde principe hebben als jij?
18/11/15 16:44
alsjelieft
quote door

Dus eigenlijk, als er in uw klas een dodelijk virus de ronde doet, mag je gewoon zeggen 'fuck it ik wil geen inenting want ik ben daar tegen', met het risico dat je zelf ziek wordt en een hoop mensen besmet?


Enkel de inenting tegen Polio is verplicht in België, de andere vaccins zijn vrijblijvend. Dus ja.
19/11/15 07:41
Niet
Gesteld dat dat in een land is in Belgie (waar het dus niet uitmaakt van de 'kindermishandeling' of eventuele juridische stappen die de ouders tegen u kunnen nemen) is het toch wel logisch dat ge dat doet?

1) Die ouders gaan daar in principe ni eens achter komen als die kinderen dat niet vertellen (en ik geloof da ze da ni gaan vertellen want dan gaan mammie en pappie kei boos zijn). En 't is ni alsof die ouders gaan vragen van 'hebt ge u stiekem laten inenten mss?' als die kinderen geen polio krijgen. Ah nee want polio krijgt ge ni als ge een goed mens zijt en uiteindelijk zijn hun kindjes toch engeltjes (a)

2) Moesten die ouders daar toch achterkomen veronderstel ik da die weinig grond hebben om op te staan want ge bent een dokter en ge hebt gewoon gehandeld als een goede huisvader, mensen hulp gegeven die daar expliciet om vroegen en waartegen geen bezwaar is van een of andere overheid.. Natuurlijk ligt het er dan wel aan of het land in kwestie de VS of Congo is. In de VS zie ik het wel nog gebeuren dat die ouders de dokter dan zouden aanklagen voor kindermishandeling fzoo :p .

3) de leeftijd van die kindjes maakt mss ook al iets uit, maar het feit dat ze op eigen houtje helemaal naar de dokter gaan enzo, lijkt mij toch dat ze daar bewust voor kiezen en het niet eens zijn met het opgelegde geloof van hun ouders.


Ik was het laatst nog hetzelfde aant denken ma dan over besnijdenis bij baby jongetjes? (da was hier ooit een topic) En hoe da eigenlijk echt erg is da mensen hun kinderen dat 'aandoen' zonder die daar een keuze in te geven :(