Ontslag wegens hamburger eten tijdens ziekte

22/08/17 22:43
Hey noxa,

Een kennis is vandaag ontslagen op haar werk in een supermarkt. Ze was ziek en is een hamburger gaan eten en plaatste hiervan een foto op facebook. Ze was wel degelijk echt ziek, met doktersbriefje, maar omdat ze zich even wat beter voelde ging ze dus iets eten. Stom om dit op facebook te plaatsen, maar ja. Om deze reden is ze dus ontslagen.

Is dit wettelijk, kan ze dit aanvechten?
22/08/17 22:45
XBMC
Een van mijn werknemers is al vier maanden ziek, langer dan ze bij ons werkte. Toch maakt ze reisjes naar zee en op doet ze alsof er niks aan de hand is. Op Facebook weliswaar. Wij maken daar blijkbaar niet echt een probleem van maar ik kan me voorstellen dat andere bedrijven hier een punt van maken. Of het wettelijk is, weet ik niet.
22/08/17 22:47
Gho dat lijkt me geen geldige reden, als het doktersattest zegt dat ze het huis mag verlaten.
Een ontslag moet normaal gezien voldoende onderbouwd zijn, anders kan de RVA moeilijk doen.
22/08/17 22:50
Onvoldoende, dan moeten ze maar een controlearts sturen.
22/08/17 23:03
pijlbord
Wat voor contract had ze? En wat voor ontslag?

Op zich is een hamburger gaan eten geen grote fout die de samenwerking onmogelijk maakt maar een werkgever kan best wel zo'n foto zien en beslissen dat twee weken opzeg betalen de moeite waard is om iemand die in zijn ogen liegt over ziek zijn los te laten. Op zich is dat niet anders dan een werkgever die beslist dat persoon A. toch niet is wat ze zoeken en daarom de samenwerking stopzet met inachtneming van de opzegvergoeding en termijnen.
22/08/17 23:32
Als er op het briefje staat dat ze het huis mag verlaten kan de werkgever niets doen en mag zij best een hamburger eten ergens. Dus ja zij kan dit aanvechten. En als ze ziek is is ze wettelijk gezien beschermt tegen ontslag trouwens.
22/08/17 23:40
pijlbord
Ziek zijn geeft NIET automatisch bescherming tegen ontslag. Ge moogt ze niet ontslagen omwille van het ziek zijn maar als een werknemer ziek thuis zit en ge komt erop uit dat die uw kassa heeft leeg geroofd vorige week dan houdt niks u tegen om die werkgever te ontslagen. Niet alleen voor zware fouten trouwens, als ge een week thuis zit met de griep en uw werkgever beslist dat ze liever niet meer met u willen samenwerken omdat dunno, ze niet tevreden zijn van uw werk, dan kunnen ze perfect uw opzeg geven.
22/08/17 23:40
AdrianHealey
De opzeg begint gewoon na de ziekte periode.
22/08/17 23:43
pijlbord
Om nog duidelijk te zijn: Ziek zijn maakt van u geen beschermde werknemer, tenzij in het geval van zwangerschap geloof ik, misschien mis ik nog wat dingen. De juiste bewering is dat ziekte geen reden mag zijn voor ontslag, maar ziek zijn an sich geeft geen enkele bescherming tegen ontslag.
22/08/17 23:51
Het klopt wat pijlbord zegt maar dan moeten ze inderdaad wel een reden hebben buiten de ziekte uit om ontslag te geven. Als ze als reden van ontslag ziekte geven mag dat uiteraard niet...
22/08/17 23:55
pijlbord
Ge hebt gelijk lente maar als een werkgever u wilt ontslagen omwille van de hamburger maar ze zeggen dat het is omwille van de kwaliteit van uw werk.. Allez, zeker bij korte contracten in een supermarkt, wie gaat ooit de moeite doen om daar een zaak van te maken, zeker als de opzeg gegeven wordt zoals het moet.
23/08/17 00:38
CMYK
quote door

Ge hebt gelijk lente maar als een werkgever u wilt ontslagen omwille van de hamburger maar ze zeggen dat het is omwille van de kwaliteit van uw werk.. Allez, zeker bij korte contracten in een supermarkt, wie gaat ooit de moeite doen om daar een zaak van te maken, zeker als de opzeg gegeven wordt zoals het moet.


Ja dit he. Kunt ge niets aan doen, behalve in de toekomst niet meer tijdens uw ziekenverlof gaan uiteten en het dan nog eens op fb zetten.
23/08/17 01:30
Sowieso onwettige reden voor ontslag
23/08/17 01:37
Zjoske
als die haar ontslag brief getekend heeft en daar staat in dat het met akkoord is van beide partijen,kan ze daar niks aan doen.meestal zijn bedrijven zo slim omdat direct onder uw neus te schuiven en dat ge dat tekend.die zetten daar niet 'wegens eten van hamburger'
23/08/17 03:10
Ze had duidelijk geen maagontsteking :s
23/08/17 07:12
De meest gebruikte reden bij ontslag door (al dan niet langdurige) ziekte is dat de vele afwezigheden van de werknemer in kwestie de werkomstandigheden voor de rest ontregelde. Als ze dus al regelmatig ziek is geweest, mag "het vele afwezig zijn" wel degelijk gebruikt worden. Of ze wel degelijk echt of niet echt ziek was, maakt dan niet eens meer uit.

Natuurlijk niet als het maar 1x 1 dag is. Er moet een duidelijke ontregeling aangetoond kunnen worden (wat mij in een supermarkt nu wel mogelijk lijkt, als ze regelmatig afwezig was).Een ontslagbrief wordt trouwens meestal getekend "voor ontvangst" en niet "voor akkoord". Wie gaat er nu akkoord met zijn ontslag :' ) nog vaker wordt die gewoon aangetelend verzonden en is er zo dus ontvangstbevestiging.
23/08/17 07:14
Of ze dit kan aanvechten, is afwachten op ofwel de ontslagbrief (bij ons wordt daar de reden van ontslag al preventief toegelicht om verdere aanvragen te voorkomen, maar das zeker niet overal zo) en anders op de C4 waar op pagina 2 of 3 dacht ik de reden voor ontslag toegelicht moet worden.
23/08/17 07:16
pijlbord
als ge een nieuwe job hebt bijvoorbeeld posi..In onderling overleg de samenwerking stopzetten zodat ge de dag erna bij uw nieuwe werkgever aan de slag lunt, dan zit ge niet met ellenlange opzegperiodes.

serieus, ik mis in dit soort topics zo hard voldoende kennis van wetgeving en van gezond praktisch verstand:' )
23/08/17 07:19
Das hier toch helemaal niet van toepassing "in onderling overleg" :' )
23/08/17 07:20
pijlbord
Nee maar gij vraagt wie dat nu in godsnaam doet. Ja, mensen doen dat, bijvoorbeeld voor het voorbeeld dat ik gaf. toch niet vreemd?